En brandmand kom hjem til konen med nye ideer til deres liv i dobbeltsengen