De to nonner var ude og gå en tur en mørk aften da en mand fulgte efter dem…